Door Carmen Snackers op 14 mei 2017

Uitnodiging Ledenvergadering PvdA-Beekdaelen

Op 9 februari jl zijn de PvdA afdelingen van Onderbanken, Nuth en Schinnen opgegaan in een nieuwe afdeling genaamd PvdA Beekdaelen.
Deze afdeling is opgericht in verband met de op handen zijnde fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Tijdens deze oprichtingsvergadering is nieuw bestuur gekozen. Het bestuur wordt gevormd door 2 leden van elk van de oude afdelingen.
Voor Onderbanken zijn dit Leon Stevelmans en Carmen Snackers, voor Nuth  Richard Griffijn en Jos Sinkiewicz, en voor Schinnen Tiny Schonewille plus   een vacature.
Richard en Jos zijn tijdens de oprichtingsvergadering unaniem benoemd tot voorzitter respectievelijk penningmeester. Binnen het bestuur is Carmen benoemd tot algemeen secretaris.

Ledenvergadering
Op 21 juni 2017 vindt er een ledenvergadering plaats.
De vergadering start om 19.30 in gemeenschapshuis Oud Dorp in Amstenrade, Hagendorenweg 10.

Op de agenda staat
1. Opening
2. Vaststelling notulen oprichtingsvergadering 9 februari 2017
3. Vaststelling draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018
4. Openstelling sollicitatie lijsttrekker en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen
5. Vaststelling scoutingcommissie
6. Vaststelling kandidaatstellingscommissie
7. Pauze van 20.15 tot 20.30 uur
8. Presentatie door Harry Leunessen over “PvdA Beekdaelen en hoe nu verder”. Harry is voormalig wethouder van de gemeente Landgraaf.

Stukken zullen nog worden nagezonden.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris,
Carmen Snackers

Voorzitter,
Richard Griffijn
06-30207204

Carmen Snackers

Carmen Snackers

Ortolaan 1 Schinveld

Meer over Carmen Snackers