Motie integriteit bestuurders Nuth

18 december 2017

Betreffende: een beetje integer bestaat niet

hoe om te gaan met bestuurders die niet voldoen aan de integriteitstoets’

Met enige regelmaat wordt er op landelijk, provinciaal én en lokaal discussie gevoerd over het al dan niet benoemen van portefeuillehouders / wethouders, die niet blijken te voldoen aan de landelijke gehanteerde toets m.b.t. de integriteit van bestuur.

Uiteraard zijn het de bevoegdheid én verantwoordelijkheid van ieder gremia afzonderlijk om daaromtrent een beslissing te nemen, maar door deelname van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en de benoeming van portefeuillehouders / wethouders in besturen van bedoelde gemeenschappelijke regelingen  willen wij het vraagstuk van ‘hoe om te gaan met bestuurders die niet voldoen aan de integriteitstoets’ op bespreekbaar maken.

“wij willen dat het College van de Gemeente Nuth bij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente Nuth deel neemt, het vraagstuk ‘hoe om te gaan met bestuurders die niet voldoen aan de integriteitstoets’ bespreekbaar maakt”, aldus fractievoorzitter Joost Geurts. “immers wij moeten de integriteit van ons bestuur optimaal borgen”.

De MOTIE:

Betreft:  Integriteit bestuurders

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 19 december 2017

Overwegende dat:

  • Er met enige regelmaat landelijk en regionaal discussie wordt gevoerd over het al dan niet benoemen van portefeuillehouders / wethouders, die niet blijken te voldoen aan de landelijke gehanteerde toets m.b.t. de integriteit van bestuur;
  • Dat het de bevoegdheid en verantwoordelijkheid is van de Raad van de betreffende gemeente om daaromtrent een beslissing te nemen;
  • Dat het door deelname van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en de benoeming van portefeuillehouders / wethouders in besturen van bedoelde gemeenschappelijke regelingen het vraagstuk van ‘hoe om te gaan met bestuurders die niet voldoen aan de integriteitstoets’ op het bordje wordt gelegd van alle in gemeenschappelijke regelingen participerende gemeenten.

Besluit:

  • Het College van de Gemeente Nuth op te dragen om in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente Nuth deel neemt, het vraagstuk ‘hoe om te gaan met bestuurders die niet voldoen aan de integriteitstoets’ bespreekbaar te maken en de raad over de bevindingen van de onderscheiden besturen te informeren.

Nuth, 19 december 2017

Joost Geurts,

PvdA.