23 april 2017

Woonvisie Nuth – “In gelul kun je niet wonen”

Dinsdagavond 18 april 2017 staat het onderwerp woonvisie in de gemeente  Nuth op de raadsagenda.
De Partij van de Arbeid heeft gedurende deze raadsperiode verschillende wijkschouwen gehouden, is met diverse buurtverenigingen in overleg geweest en is, met name in de kern Nuth, frequent aangesproken door haar inwoners dat de woningmarkt in Nuth ontzettend dreigt scheef te groeien.

Er zijn woningzoekenden die geen passende woning kunnen betrekken, huurders die graag zouden willen doorstromen, maar helaas geen passende woning krijgen aangeboden. “Het hebben van een visie is mooi, maar in gelul kun je niet wonen”, aldus de fractie. “Vanuit deze urgentie die geboden is, achten wij het zeer noodzakelijk om nu heldere afspraken met woningcorporaties  te maken en de woningcorporaties per kwartaal hun prestaties te laten melden”

Wij roepen de woningcorporaties  op om de leegstaande huur- en koopwoningen per woonkern van de gemeente Nuth te inventariseren. Vervolgens om te beoordelen of deze leegstaande woningen geschikt zijn (te maken) voor de sociale huursector.  Deze woningen, daar waar nodig te kopen, om te bouwen naar woningen, waar behoefte aan is én te verhuren.

Daarnaast wil de Partij van de Arbeid de woningcorporaties  op te dragen per kwartaal aan de gemeente Nuth het aantal woningzoekenden te melden.

Alleen als wij deze maatregelen invoeren kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een huurwoning krijgen waar ze recht op hebben én voorkomen wij dat mensen, tegen hun wil in, onze gemeente gaan verlaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Joost Geurts – 045-5243161.

Hoogachtend,

PvdA Nuth

J. Geurts