‘Vrijwillige ouderbijdrage’ basisscholen in Gemeente Nuth

17 mei 2018

Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie Nuth over de ‘vrijwillige ouderbijdrage basisscholen Nuth’:

Geachte voorzitter,

Inleiding

De Limburgse economie bloeit, in lijn met de totale Nederlandse economie. Dit neemt niet weg dat het netto beschikbare inkomen uit arbeid nauwelijks stijgt, een trend die al 25 jaar gaande is (zie het rapport De sociale staat van Nederland 2017 van het Sociaal en Cultureel Planbureau). In De Limburger van dinsdag 24 april is een artikel verschenen over de vrees voor een groeiende ongelijkheid tussen leerlingen. Dit omdat de door scholen gevraagde financiële bijdragen van ouders voor allerlei activiteiten enorm is gegroeid in de afgelopen jaren (reizen, uitstapjes, digitale leermiddelen, maar ook bepaalde specialisatierichtingen zoals sport of muziek). Kortom: stagnerende netto beschikbare inkomens uit arbeid, stijgende kosten voor ouders van schoolgaande kinderen. De fractie van de PvdA  zou graag een beeld krijgen van de specifieke situatie in Nuth.

Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is er voor de gemeenteraad een overzicht beschikbaar van de totale gemiddelde hoogte van de door scholen gevraagde financiële bijdragen (schooljaar 2017-2018) per kind in de gehele gemeente Nuth?
  2. Indien een dergelijk overzicht bestaat, kunt u daarnaast aangeven (bijvoorbeeld door een percentage) hoe vaak van Stichting Leergeld gebruik is gemaakt om te voorzien in de door scholen gevraagde financiële bijdragen van ouders (bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage of schoolreizen)?
  3. Indien een dergelijk overzicht niet bestaat, is het mogelijk om een overzicht zoals bedoeld in vraag 1 op te stellen, aangevuld met een percentage hoe vaak van Stichting Leergeld regeling is gebruikt voor financiële bijdragen aan de school zoals bedoeld in vraag 2?

Met vriendelijke groet,

Joost Geurts,

Fractievoorzitter PvdA.