Vragen en uitkomsten evaluatie bijzondere voorwaarden aan carnavalsverenigingen tijdens carnavalsoptochten

14 september 2017

Donderdag 6 juli worden door Joost Geurts vragen gesteld aan het college over de evaluatie die enkele weken na de carnaval zal plaats vinden met alle carnavalsverenigingen.
Kern van de vragen: “de voorwaarden betreffende het voorkomen van hinder door geluid zijn: het geluidsniveau dient voor iedereen acceptabel te zijn en het geluidsniveau mag maximaal 90 db(A) bedragen en de deelnemende wagens van en naar de optocht dient zonder geluid te geschieden”.

Onze vragen zijn:

  1. Wanneer heeft de evaluatie plaatsgevonden?
  2. Waren alle carnavalsverenigingen uitgenodigd en aanwezig?
  3. Heeft door of namens u toezicht plaatsgevonden op de naleving van deze voorwaarden en door wie?
  4. Is bij alle optochten toezicht geweest?
  5. Is bij alle optochten geluidmetingen verricht door de IMD of RUD?
  6. Is hierbij iedere wagen of groep bekeken of zijn slechts steekproeven genomen?
  7. Is alcoholgebruik geconstateerd bij mensen onder 18 jaar?
  8. Is bij de metingen geluidsniveau van 90db(A) of meer geconstateerd?
  9. Zijn tijdens het evaluatieoverleg met de verenigingen, nadere afspraken gemaakt?
  10. Hoe gaat u dit beleid zoals opgenomen bij de toestemmingsverlening voor de optochten verder implementeren en vorm geven?

Graag ontvangen wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Partij van de Arbeid

Joost Geurts

Het antwoord van het college kunt u HIER lezen!