Verslag bewonersbijeenkomst rondom vijvers Nierhoven d.d. 5 juni 2018

Door Lars Kockelkoren op 27 juni 2018

Aanwezig: circa 40 personen
Aanwezig namens PvdA: Lars Kockelkoren, Joost Geurts, Willy Verboom en Richard Griffijn
Locatie: Brasserie Pletsmolen

Vijvers:
De bewoners geven aan waarde te hechten aan de biodiversiteit en het recreatieve karakter van het park. De vijvers zouden behouden moeten blijven en er wordt voorgesteld om 1 van de 3 vijvers als visvijver in te richten en de overige vijvers een natuurlijker karakter te geven.
Een van de voorstellen die op veel sympathie kon rekenen was het voorstel om, net als vroeger, de 3e vijver weer als moeras in te richten. Bijkomend voordeel is dat de slib die vrijkomt bij uit uitdiepen van de overige vijvers hierin verwerkt kan worden.
Bewoners geven ook aan dat zij zich te weinig betrokken voelen bij het proces. Wij maken dit kenbaar bij de wethouder.

Oude loods:
Allereerst wordt er de verontwaardiging uitgesproken over het feit dat deze loods nog niet is geamoveerd. Te meer daar de gemeente de gebruikers/verenigingen van deze loods heeft laten weten dat de loods op instorten staat en dat de verenigingen op zeer korte termijn de loods moesten leegruimen.
Des te vreemder is het dat de carnavalsvereniging hier nog wel gebruik van maakt.
Het overgrote deel van de bewoners is van mening dat dit terrein volledig terug gegeven moet worden aan de natuur. Denk hierbij o.a. aan een moeras gebied.

Tennispark:
Met het aanstaande vertrek van de tennisvereniging gaat het tenniscomplex vrijkomen. Diverse invullingen passeerden de revue.

In zijn algemeenheid wordt aangeven dat dit perceel zich uitermate leent voor bewegen in de ruimte.
Sportparkje met speeltoestellen voor kinderen en een jeu de boules baan zijn voorbeelden die worden aangedragen en op draagvlak kunnen rekenen. Ook wordt geopperd om het bestaande gebouw te behouden en een open karakter te geven.

Openbare ruimte:
Het voetpad langs de weg Nierhoven tussen het Vroegoppad en het wandelpad naar het Grijzegrubberkerkpad is ontzettend slecht en behoeft dringend onderhoud.
Er wordt veel te snel gereden en handhavend optreden is gewenst.
De overlast van hondenpoep is een doorn in het oog van de bewoners.

Dierenparkje:
Bewoners maken zich zorgen over het dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van kennis en kunde van de medewerkers van Rimo, te veel inteelt bij de dieren, dieren genieten weinig vrijheid en bevinden zich te veraf voor bezoekers. Ook mag het geheel beter onderhouden worden. Bovendien is er weinig interactie mogelijk tussen bezoekers en de dieren.
Ten aanzien van de verzorging van de dieren is afgesproken dat de bewoners dit in petit-comité verder oppakken.

Algemene aandachtspunten:
De algemene groenverzorging in de gemeente Nuth is ver beneden gewenst niveau. Vaker maaien, frequenter onkruid verwijderen, omgevallen bomen over wandelpaden blijven te lang liggen.
Verder wordt niet adequaat gereageerd door gemeente op bomen die bij huizen en/of wegen staan die zichtbaar onderhoud behoeven.
Bij de bankjes in Grijzengrubbe ontbreken prullenbakken en dit leidt tot overlast van zwerfafval
Het is algemeen bekend dat er drugdealers staan op de parkeerplaats aan de Slagboomsweg. De bewoners zijn verbaasd dat er niet wordt opgetreden door de politie.

Lars Kockelkoren

Lars Kockelkoren

Mijn naam is Lars Kockelkoren (geboren in 1980), vader van drie dochters (Madelief, Roosmarijn en Lente), geboren en getogen in Nuth. Voormalig lid van Provinciale Staten (vice-fractievoorzitter). Tegenwoordig mag ik actief zijn als commissielid in de huidige gemeente Nuth. Lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA gemeente Beekdaelen In het dagelijks leven ben ik actief als

Meer over Lars Kockelkoren