10 juli 2017

“Verloedering dreigt in Nuinhofwijk Nuth”

In de afgelopen maanden is de PvdA fractie Nuth aangesproken door diverse inwoners op de grote leegstand en verloedering in de wijk Nuinhofstraat. Wonen Zuid komt maar niet in actie. Burgemeester en wethouders van Nuth geven aan niets te kunnen doen. PvdA fractie Nuth vindt dat actie nodig.

De Nuinhofwijk is een “kolonie” opgericht door de Spoorwegen in de jaren twintig, vorige eeuw. De wijk is aangewezen als monument. Het merendeel van de woningen is eigendom van Wonen Zuid, het overige is particulier eigendom. Er is veel leegstand omdat Wonen Zuid de kosten voor het opknappen van de woningen te hoog vindt, asbest verwijderd moet worden én veel woningen last hebben van vochtproblemen. Door deze leegstand is sprake van onduidelijkheid en onrust over de toekomst van hun buurt, van een sfeer van onveiligheid en verpaupering; woningen verminderen in waarde.

De inwoners en huiseigenaren in de Nuinhofwijk lijken er alleen voor te staan. Dit kunnen wij toch niet laten gebeuren.

“Als PvdA fractie roepen we de raad op met én voor de inwoners van deze wijk aan de slag te gaan om deze wijk en het woongenot te verbeteren” aldus raadslid Joost Geurts. “door samen een meerjaren plan op te stellen om alle knelpunten aan te pakken”

Daarom zullen wij donderdag 13 juli tijdens de raadsvergadering Raad en B&W oproepen om in actie te komen. Samen aan de slag om de deze wijk weer leefbaar te maken!

Ook vinden wij dat het college in gesprek moet gaan om een financiële en / of beleidsmatige bijdrage te verkrijgen bij de Nederlandse Spoorwegen ( de stichters van de buurt), van Parkstad Limburg (Woonvisie Parkstad Limburg, aanpak / renovatie mijnwerkerskolonieën), van IBA en bij de Provincie i.h.k.v. de “herindelingsgelden”.

Als het voorstel wordt aangenomen verwachten wij dat de bevindingen van dit onderzoek meegenomen kunnen worden in de raadsbegroting van 2018.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen met Lars Kockelkoren (06-53842001)

Met vriendelijke groet,

Partij van de Arbeid fractie Nuth

Lars Kockelkoren