Update Nuinhofwijk

17 november 2018

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Begin 2017 bereikten ons de nodige klachten en opmerkingen over de leefomgeving van de Nuinhofwijk. In juli 2017 hebben wij in de gemeenteraad van Nuth een voorstel gedaan om een plan van aanpak op te stellen voor de wijk. Wethouder Bakker beloofde in november/december 2017 met alle bewoners een informatiebijeenkomst te beleggen. Met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen, ging het voorstel de ijskast in en zou het terugkomen in de volgende raadsvergadering.

Vervolgens hebben wij alle bewoners uitgenodigd voor infobijeenkomst van 11 september 2017. Op deze bijeenkomst zijn alle klachten in kaart gebracht. Deze klachten en de wensen van de bewoners zijn neergelegd in een door de bewoners opgestelde petitie. Dit verzoekschrift is door bijna alle bewoners getekend. Op 26 september 2017 hebben enkele bewoners de petitie aangeboden aan Burgemeester Schmalschläger. Samen met de petitie is ons initiatiefvoorstel unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De Raad heeft toen Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven:

  1. om in overleg met bewoners, Wonen Zuid en huiseigenaren inventarisatie van de problemen in de buurt te maken en een meerjarig plan van aanpak op te stellen.
  2. En verder opdracht om financiële en beleidsmatige bijdragen te verkrijgen bij Provincie Limburg, IBA en Parkstad Limburg.

Op 11 december 2017 heeft PvdA onder bewoners van de Nuinhofbuurt een Open brief verspreid over het uitblijven van actie door wethouder Bakker. In een interpellatiedebat op 19 december 2017 is het achterblijven van enige actie door wethouder Bakker aan de orde gesteld. Wethouder Bakker verschuilt zich achter het gegeven dat het een complexe zaak is. Het zou de heer Bakker hebben gesierd als hij dat in brief aan de bewoners zelf had gemeld.

In de raadsvergadering van 25 september 2018 heeft PvdA samen met alle oppositiepartijen het vertrouwen in wethouder Bakker per direct opgezegd. De heer Bakker heeft bij meerdere dossiers laten zien, dat hij bewoners en raad niet adequaat en onvolledig informeert. Verder heeft de heer Bakker laten zien dat bij geen betrokkenheid bij de burgers en geen pro-actieve houding heeft. Bij de stemming hebben de coaltiepartijen de motie verworpen. Volgens de coalitie kon de heer Bakker gewoon blijven zitten.

En het bezoek van Lilianne Ploumen aan de Nuinhofbuurt. Wat heeft dat opgeleverd?

Bij de campagne heeft Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen gesproken met een delegatie van bewoners. Met de informatie moet worden onderzocht hoe om te gaan met de problemen bij een rijksmonument. Het is nog niet heel veel nieuws, maar wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van deze zaak.

Wat gaan we nog doen?

Ook na de verkiezingen op 21 november blijft de PvdA zich sterk maken om de problemen in de Nuinhofwijk op te lossen. Wij blijven jullie steunen om samen dit aan de orde te stellen. In de gemeenteraad hebben wij dan een sterke fractie nodig. En daarom hebben wij nu uw stem op de PvdA kandidaten nodig. Mogen wij op 21 november op u rekenen. Alvast bedankt.

Wilt u reageren of ervaart u ook nog steeds problemen? Wilt u deze zaken aan ons melden bij Lars Kockelkoren of Richard Griffijn.