Uitnodiging Ledenvergadering 13 november 2017

25 november 2017

Beste Leden,
Op maandag 13 november a.s. vindt er een ledenvergadering plaats.
De vergadering start om 19.30 uur in Cafe I gen durp, Körnerstraat 26 in Wijnandsrade.
Op de agenda staat:
1. Opening
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 21 juni 2017
3. Verkiezing lijsttrekker
4. Opdracht aan programma commissie
Pauze
Presentatie door FNV dhr. Jo Vaessen
De stukken worden nog nagezonden.
Wilt u mij ook berichten als u niet komt.
Met vriendelijke groet,
Carmen Snackers
Secretaris PvdA Beekdaelen

[geplaatst op 24 oktober 2017 op ‘oude site’]