Uitnodiging BUURTBIJEENKOMST NIERHOVEN

Door Richard Griffijn op 28 mei 2018

Geachte bewoners rondom het park Nierhoven,
De komende periode staan er tal van ontwikkelingen in jullie buurt te gebeuren. Het vijverpark ondergaat groot onderhoud, de tennisclub gaat haar complex verlaten, er is een discussie in de raad over de voormalige gemeenteloods en de wateroverlast bij hevige regenbuien blijft aanhouden.
Daarom organiseren wij een buurtbijeenkomst op dinsdag 5 juni aanstaande. Uiteraard zijn jullie hier allemaal voor uitgenodigd.

Ons doel van deze bijeenkomst is vooral om ons te laten informeren over de wensen, problemen en aandachtspunten zoals deze bij jullie leven. Deze input willen wij, als fractie PvdA Nuth, meenemen naar de raadszaal, om ervoor te zorgen dat er keuzes in de raad worden gemaakt die in het belang van de buurtbewoners zijn.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op dinsdag 5 juni bij Brasserie de Pletsmolen.

Met vriendelijke groet,
Fractie Pvda Nuth

Joost Geurts          Richard Griffijn           Lars Kockelkoren
Raadslid                 Voorzitter                      Lijsttrekker

Inhoudelijke thema’s:
* groot onderhoud vijverpark Nierhoven
* toekomst locatie gemeentelijke loods Nierhoven
* vertrek tennisclub en toekomst tenniscomplex
* waterproblematiek
* verkeerssituatie

Programma dinsdag 5 juni 2018:
19.00 uur: inloop met koffie/thee
19.15 uur: inhoudelijke themabijeenkomst
± 21.00 uur: rondvraag
aansluitend: informele nazit

Meer info of vragen?
Lars Kockelkoren | 06-53842001

Richard Griffijn

Richard Griffijn

Stationstraat 208 6361 BH  NUTH

Meer over Richard Griffijn