Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 december 2018

Door Carmen Snackers op 14 december 2018 | Ter Hallen 10, Schinveld

Beste Leden,

Het bestuur nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering . Deze zal worden gehouden op 20 december 2018, aanvang om 20.00 uur.
De locatie zal zijn Cultureel Centrum Fa -Si- La- , Ter Hallen 10 , te Schinveld.
Aansluitend na deze vergadering vindt ook de kerstborrel plaats.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn meld u zich dan af.

AGENDA

  1. mededelingen
  2. notulen
  3. korte terugblik campagne en uitslag verkiezingen door Lars Kockelkoren
  4. uitleg procedure evaluatie verkiezingen – Richard Griffijn
  5. uitleg stand van zaken onderhandelingen coalitie – Lars Kockelkoren
  6. bespreken eventueel raads- of coalitieprogramma, dan wel mandaat aan de onderhandelingsdelegatie (delegatie bestaande uit Frans Legerstee, Jeu Renkens, Richard Griffijn en Lars Kockelkoren)
  7. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet ,
Carmen Snackers
secretaris PvdA Beekdaelen

Carmen Snackers

Carmen Snackers

Ortolaan 1 Schinveld

Meer over Carmen Snackers