Uitnodiging: 30 kilometer wandelen voor de voedselbank

5 december 2017

Als gezamenlijke PvdA afdelingen in Parkstad willen we dit jaar meedoen aan de L1 actie ‘samen voor de voedselbank’. Het is een jaarlijks terugkerende actie voor het goede doel. Het doel is om zoveel mogelijk houdbare producten te verzamelen voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Op 9 december willen we daarom een estafettewandeling van 30 km organiseren langs de verschillende afdelingen in Parkstad.
We zullen die dag om 10.15 starten in Heerlen en via Kerkrade, Landgraaf, Brunssum in Nuth bij Herberg de Haversack eindigen. De afdelingen (Landgraaf-Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Beekdaelen) zullen ieder een stuk van de wandeling voor hun rekening nemen.

U kunt ons op twee manieren helpen. Allereerst bent u van harte welkom om op 9 december een stuk met ons mee te lopen. Neemt u dan contact op met de contactpersoon uit uw afdeling. Verder verzoeken wij u om een bedrag op NL21 RBRB 0706 4073 93 t.n.v. ‘PvdA L1 voedselbank’ te doneren. Met dit geld zullen wij houdbare producten inkopen en deze mede namens u aan de voedselbank overhandigen.

We hopen op uw sportieve en financiële ondersteuning! Bij voorbaat dank!

Namens de gezamenlijke PvdA afdelingen in Parkstad,

Joost Reinaerts

Aanvulling voor de PvdA-leden van Nuth:
Om 16.15 uur verzamelen bij gemeentehuis Nuth aan het Weverplein. Daar wachten wij PvdA’s uit Parkstad Limburg op en vervolgens lopen wij naar herberg De Haversack In Hunnecum-Nuth. In de herberg vindt dan de afsluiting plaats met een hapje en een drankje.