PvdA pleit voor gezamenlijke aanmelding Parkstad experiment “het gedoogd telen van wiet”

25 november 2017

[geplaatst op 24 oktober 2017]

Afgelopen week is het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gepresenteerd. Voor de Partij van Arbeid staan er veel plannen in waar wij het niet mee eens zijn. Maar politiek gaat om inhoud. Vandaar dat wij een van de goede plannen van het nieuwe kabinet graag willen omarmen en zelfs een actieve bijdrage willen leveren voor het krachtig uitvoeren hiervan.

Parkstad Limburg is een hotspot op de kaart van Europa. Grenzen zijn dichtbij en in het illegale (drugs)circuit weet Limburg goed te vinden. Vandaar dat wij van mening zijn dat het nieuwe regeerakkoord kansen biedt om de onveilige situatie in woonwijken en op bedrijventerreinen rondom illegale wietteelt tegen te gaan. Daarom dat wij, de gemeenschappelijke fracties van de PvdA in Parkstad, in alle gemeentes een gezamenlijke  motie zullen indienen. Zie bijlage:

Voormalig Statenlid Lars Kockelkoren (Pvda Beekdaelen) heeft hiertoe het initiatief genomen: “De criminele netwerken achter de wietteelt moeten een halt worden toegeworpen. Het reguleren van de wietteelt kan daaraan bijdragen. Het is van belang dat een gemeente die een dergelijk experiment aangaat, zich gesteund voelt door de regio. Daarom hebben we deze motie samen als PvdA opgesteld’.

Voorts zijn de PvdA-fracties van mening dat als het gebied waarbinnen dit experiment gehouden wordt relatief klein is er een grote kans bestaat op een waterbedeffect. Door een groter gebied (Parkstad) aan te wijzen zal de kans verkleinen en zullen de omliggende gemeenten ook minder last ondervinden.

 

Met vriendelijke groet,

Lars Kockelkoren