PvdA-fractie Nuth: initiatiefvoorstel plan van aanpak Nuinhofwijk

Door Richard Griffijn op 25 juli 2017

PvdA fractie heeft na de nodige vragen aan B&W het initiatief genomen om Burgemeester en Wethouders en Raad een voorstel te doen om problemen in de Nuinhofbuurt grondig aan te pakken. De problemen in de buurt zijn zeer divers en complex. Om te komen tot een planmatige aanpak is het nodig dat de  gemeente het voortouw neemt. De rol van de gemeente is noodzakelijk omdat  voor het behoud van het beschermd dorpsgezicht van de buurt een overall-benadering noodzakelijk is.
Daarnaast is een coördinerende rol van de gemeente noodzakelijk omdat de woningen eigendom zijn deels van Wonen Zuid en deels van particulieren. Bovendien vragen de problemen, zoals leegstand van woningen, vocht en verwijdering van asbest om een voortvarende goed afgestemde aanpak die perspectief biedt en verpaupering van de buurt stopt. Een rol voor de gemeente, naar het oordeel van de PvdA.

De voorgestelde aanpak is om eerst in overleg met de bewoners en de eigenaren van de woningen (Wonen Zuid en de particulieren) op een rijtje te zetten wat er zoal moet gebeuren. Daarna moet bekeken worden wat het kost en welke financiële ondersteuning mogelijk is. Als met de aanpak van de problematiek in 2018 middelen van de gemeente noodzakelijk zijn, zal dat verwerkt moeten worden in de begroting van 2018.

De behandeling van dit voorstel is in de gemeenteraad uitgedraaid op een stemverhouding van 8-8. Het voorstel is niet verworpen, maar ook niet aangenomen. Komt dus terug tijdens de raadsvergadering van 27 september 2017.

initiatiefvoorstel plan van aanpak Nuinhofwijk

Richard Griffijn

Richard Griffijn

Stationstraat 208 6361 BH  NUTH

Meer over Richard Griffijn