PvdA Beekdaelen huldigt 16 Jubilarissen

14 september 2018

Op zondag 26 augustus huldigde PvdA Beekdaelen maar liefst zestien jubilarissen. Een aantal jubilarissen waren aanwezig op de jaarlijkse PvdA bbq. Samen zijn ze maar liefst goed voor 362,5 jaar politiek actie binnen de sociaal-democratie.
Bij de huldiging hield voorzitter Richard Griffijn een korte, persoonlijke speech. Ingezoomd werd op de waardevolle ervaring en inzet voor PvdA. en hun vele vrijwilligerswerk op zoveel andere gebieden, van schutterij, vluchtelingenwerk tot jongerenwerk. “Mede dankzij hun betrokkenheid en inzet hebben wij nu een afdeling Beekdaelen die er goed voor staat en die klaar is om zich volop inzetten voor de toekomstige gemeente Beekdaelen en haar inwoners.

Trots
PvdA Beekdaelen is trots op haar leden. Wij zijn een lokale actieve partij, die midden tussen de burgers staat. Veel mensen denken bij politiek al snel aan veel discussies. Maar politiek is voor ons veel meer dan dat. 90% van onze partij draait op mensen. Daarom doen wij er alles aan om, naast een goede discussie ook voor gezelligheid te zorgen. Waar iedereen met plezier meedraait. Zonder mensen, geen PvdA. De voorzitter gaf dan ook aan trots te zijn om deel te zijn van een beweging, waar zoveel mensen zich met plezier voor inzetten.

40 jaar
Er werden vijf leden bedankt voor hun 40-jarige inzet, te weten Wilma Adriaans (oud wethouder Schinnen), Frans Beckers (voormalig burgemeester), Jo en Annie Schoonbrood (mede oprichters PvdA Schinnen) en Uta Jessen. Allevijf met een lange staat van dienst en velen nog altijd actief als vrijwilliger.


Wilma Adriaans


Frans Beckers


Jo Schoonbrood

25 jaar
Henk Heine en Richard Vleugels, beide actief geweest in de steunfractie Nuth. Voor hun inzet krijgen ze de bronzen PvdA-speld.

12 ½ jaar
Sjef Valkenberg, Joost Geurts, Piet Bijlmakers, Frans Legerstee, Arsene Francot, Tini Schonewille, Marij Kollee, Natascha Rouwette, Ralf Renkens.

foto’s © PvdA Beekdaelen