Overlast van Hondenpoep op de stoep bij basisschool Bolster

11 september 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Inleiding: De PvdA fractie heeft de afgelopen weken diverse meldingen/klachten ontvangen van inwoners met betrekking tot de toenemende overlast van hondenpoep op de stoep rondom basisschool de Bolster en het voetpad van Chopinlaan naar speeltuin ’t Töreke.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Hinder van hondenpoep is voor veel inwoners (én zeker voor ouders met jonge kinderen) een doorn in het oog en een grote bron van ergernis. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid bij het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Ontvangt het college deze signalen van overlast ook?

2. Hoe zit dat in andere wijken en kernen in Nuth (en dan met name in de omgeving van de basisscholen)?

3. Welke beleid voert de gemeente uit om overlast met hondenpoep te voorkomen, cq.te bestrijden? Worden daarbij boa’s ingezet?

4. Hondenbezitters laten hun honden veelal buiten kantoortijden uit. Wordt hier bij een eventuele controle rekening mee gehouden?

5. Is het college voornemens om extra inzet en een bewustwordingscampagne op te zetten om de overlast van hondenpoep tegen te gaan?

Met vriendelijke groet,
Joost Geurts,
Fractievoorzitter PvdA.