Oppositie laat het zonnetje in Nuth schijnen

23 december 2017

Waar de oppositiepartijen Leefbaar Nuth, GroenLinks, CDA en PvdA meerdere malen duidelijk voor waarschuwden, is gebeurd. Volta Limburg heeft via een gerechtelijke procedure een vordering ingediend, omdat Nuth niet meer deelneemt aan het zonnepanelenproject Parkstad.

De raad had zich in december 2015 unaniem uitgesproken voor deelname aan het project en de aanbesteding. Na de coalitiewissel werd dit besluit teruggedraaid. De nieuwe wethouder Bakker adviseerde de raad met klem om uit het project te stappen.De coalitiepartijen VVD, Burgerbelangen Nuth, Trots Nuth en Lokale Partij Groot Nuth volgden dit advies op en trokken de stekker uit het project. De argumenten voor deze beslissing werden echter juridisch volledig weerlegd door Volta Limburg en Parkstad Limburg. Volta Limburg had in de tussentijd voor 3,8 miljoen euro aan opdracht vanuit de gemeente Nuth in de aanbesteding meegenomen.

Het werd de wethouder toch te heet onder de voeten en het voorstel werd op 19 december opnieuw op de agenda van de raadsvergadering gezet. Tijdens deze raadsvergadering moesten ook de coalitiepartijen toegeven dat een miljoenenclaim angstvallig dichtbij kwam. Het eerder genomen besluit is in ieder geval gerechtelijk aanvechtbaar en dat zou een vervelende, slepende, financiële kwestie kunnen worden voor de nieuwe Gemeente Beekdaelen. Ook hier had de oppositie maanden geleden al voor gewaarschuwd. Door het unanieme besluit van de raad om alsnog deel te nemen wordt deze procedure afgewend.

Wethouder Bakker gaf hierbij nadrukkelijk aan nog steeds dezelfde bedenkingen tegen het project te hebben, er geen voorstander van te zijn en alleen onder druk van de procedure overstag te gaan.
Leefbaar Nuth, GroenLinks, CDA en PvdA gaven opnieuw aan het optreden van de wethouder in dit hele dossier niet acceptabel te vinden en geen enkel vertrouwen te hebben in zijn toezegging om het project met verve te steunen en promoten. Zij stelden voor om een andere wethouder het dossier te laten overnemen. Dit werd door de coalitie afgewezen. Het indienen van een 2e nieuwe motie van wantrouwen had geen enkele zin na dit standpunt van de coalitie.

Het project vindt nu alsnog doorgang, tot grote opluchting van de oppositiepartijen, die aandacht blijven vragen voor het betrekken van de lokale ondernemers bij de uitvoering van het zonnepanelenproject.
De inwoners van Nuth hebben zo nog meer keuze om hun zonnepanelen aan te schaffen en te bekostigen. Niet alleen goed voor het milieu, maar zij kunnen direct profiteren van de financiële voordelen die de zonnepanelen bieden. Met name voor de mensen met weinig financiële middelen is juist dit project een mooie manier om de energiekosten vanaf het eerste moment te reduceren.