OPEN BRIEF AAN WETHOUDER BAKKER

12 december 2017

“Het is angstvallig stil”

Geachte heer Bakker,

Tijdens de raadsvergadering van september jl. heeft de raad unaniem het voorstel voor een “plan van aanpak voor de Nuinhofwijk” aangenomen.

U heeft tijdens deze raadsvergadering het woord tot de bewoners van deze wijk gericht. U heeft ze persoonlijk toegesproken én u heeft beloofd om in november of december een bijeenkomst te houden met huiseigenaren, huurders en Wonen Zuid.

Tot op heden hebben de bewoners van de Nuinhofwijk helemaal niets van u, de gemeente en Wonen Zuid mogen vernemen. Het is angstvallig stil!

In uw betoog aan de bewoners gaf u aan de problemen serieus te nemen, aan de slag te gaan met het opstellen van een plan van aanpak voor de wijk en de bewoners te betrekken bij het opstellen van dit plan van aanpak.

Hoe serieus neemt u deze problemen nu daadwerkelijk, het is 3 maanden angstvallig stil?
Hoe hard bent u aan de slag gegaan met het plan van aanpak, het is 3 maanden angstvallig stil?
Hoe denkt u het geschonden vertrouwen van terug te winnen, het is 3 maanden angstvallig stil?

De bewoners van de Nuinhofwijk zitten niet te wachten op zoete broodjes of excuses, terwijl u mogelijk zit te wachten op Wonen Zuid. U heeft beloofd, om samen met de bewoners, te gaan werken aan een plan van aanpak.

U heeft ruim 100 gezinnen een belofte gedaan, bijna 300 mensen wachten op u én wat doet u? Helemaal niets.

Beste Harry,

Als bestuurder en als politicus mag je altijd met elkaar van mening verschillen of een stevige discussie met elkaar hebben, maar als we een afspraak maken dan is het heel helder: een afspraak is een afspraak! De raad is tenslotte het orgaan dat een wethouder opdrachten geeft én in dit geval een opdracht die door de voltallige raad is gegeven.

Het negeren van deze afspraak doet het vertrouwen in het bestuur van de gemeente Nuth geen goed.

Kom uit die ivoren toren, herstel het vertrouwen in het bestuur van Nuth én laat zien dat je niet wegduikt voor  problemen, maar dat jij, samen met de inwoners van de Nuinhofwijk, durft te knokken voor een prachtige wijk.

Uiteindelijk zijn er 3 zaken die van belang zijn in het leven…. wonen, werken én welbevinden.

Jouw opdracht is om te werken aan de kwaliteit van wonen én het welbevinden van de bewoners van de Nuinhofwijk!

Dus, AAN DE SLAG!

Met vriendelijke groet,

Lars Kockelkoren
PvdA Beekdaelen