10 april 2017

Notulen van de stichtingsvergadering van de PvdA Afdeling Onderbanken Nuth Schinnen

Notulen van de stichtingsvergadering van de PvdA Afdeling Onderbanken Nuth Schinnen .

Datum: 9 februari 2017

Plaats: Aan de Voeëgelsjtang 1, Schinveld

Aanwezig: zie presentielijst (in bezit van Jacques Costongs)

 

 1. Inleiding

De technisch voorzitter van de vergadering, de heer Jacques Costongs (voorzitter van PvdA Limburg) opent de vergadering. Allereerst prijst hij de afdelingen met hun voortvarendheid met het oog op de aanstaande fusie van de ONS gemeenten nu al op te gaan in een nieuwe afdeling. Dit zorgt voor door een sterke afdeling die in de aanloop naar de verkiezing voor de nieuwe gemeenteraad per 1 januari 2019 zich goed kan voorbereiden zowel programmatisch als wat betreft de mogelijke kandidaten.

 

 1. Vaststelling opheffing

De voorzitter vraagt de diverse afdelingen of het besluit tot opheffing genomen is.

 1. De afdeling Schinnen heeft zich opgeheven onder de voorwaarde dat €1000 gereserveerd wordt voor het aanstaande 40-jarig jubileum. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden en de vergadering heeft het bestuur decharge verleend. De vergadering gaat akkoord met de voorwaarde.
 2. De afdeling Nuth heeft zich zonder voorwaarden opgeheven. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden en de vergadering heeft het bestuur decharge verleend.
 3. De afdeling Onderbanken heeft zich zonder voorwaarden opgeheven. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden en de vergadering heeft het bestuur decharge verleend.
  1. De notulen van de diverse opheffingsvergaderingen worden overgedragen aan het nieuwe bestuur.
  2. Jesper Fassotte krijgt de notulen van de opheffingsvergaderingen en zal die delen met het partijbureau te Amsterdam.
 4. Alle tegoeden van de afdelingen zijn/worden overgemaakt op de rekening van ex-afdeling Nuth. Het totale saldo wordt dan ongeveer € 20.000,00.

 

 1. De technisch voorzitter stelt de vorming van een nieuw bestuur aan de orde en vraagt de opgeheven afdelingen of zij kandidaten voor het nieuwe bestuur willen voorstellen.
  1. De ex-afdeling Schinnen stelt voor mevrouw T. Schonewille en over een tweede kandidaat moet nog overlegd worden. De vergadering biedt die ruimte.
  2. De ex-afdeling Nuth stelt voor de heren Griffijn en Sinkiewicz met de heer Griffijn als kandidaat-voorzitter van de nieuwe afdeling.
  3. De ex-afdeling Onderbanken stelt voor mevrouw Snackers en de heer Stevelmans.

 

 1. De vergadering stemt in met de kandidaturen en gaat akkoord met de beoogde voorzitter.

 

 1. De technisch voorzitter merkt op dat het nieuwe bestuur gebruik kan en moet maken van de expertise binnen de oude besturen. Besloten wordt dat zulks zal geschieden. De exacte vorm en inhoud zullen groeien.

Rondvraag

 1. Lars Kockelkoren stelt een vraag naar het lidmaatschap van een niet nader genoemd persoon. De voorzitter merkt op dat je als lid van de PvdA geschorst wordt als je binnen een andere partij actief bent. Betrokkene heeft zich volgens Leon Stevelmans bedankt als PvdA lid.
 2. De acties voor de komende tweede Kamerverkiezingen zullen de ex-afdelingen niet gezamenlijk doen.
 3. De afdeling ONS zal de kandidatuur voor de tweede kamer van Joost Reinaerts steunen
 4. Hoe gaan we om met de afdrachtregeling van de huidige raadsleden?
 5. Bestaat er een aparte spaarrekening in Nuth, en welke status heeft deze?
 6. Hoe gaan we tot aan de gemeentelijke fusie om met de inkomsten van de gemeenteraadsfracties?

De vragen 4 t/m6 zullen worden beantwoord door het nieuwe bestuur.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Na de vergadering houdt Joost R een gloedvol pleidooi waarom hij onze kandidaat is.