Motie Huisvesting Beekdaelen

5 maart 2018

De verwachting t.a.v. dit punt is de volgende:  per 1 januari 2019 zal gebruik worden gemaakt van de huidige gemeentehuizen in Nuth en Schinnen en wellicht ook Onderbanken. Tussen nu en het einde van dit jaar wordt wellicht onderzocht wat t.a.v. de huisvesting de beste oplossing is voor de nieuwe gemeente. Daarover is nu nog geen overeenstemming tussen de drie huidige gemeenteraden.

Joost Geurts

Raadslid PvdA Nuth

Klik HIER voor de motie