Mondelinge vragen over de aanpak van de problematiek Nuinhofbuurt, tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017

18 december 2017

Mondelinge vragen van de PvdA over de aanpak van de problematiek Nuinhofbuurt, tijdens de raadsvergadering d.d. 19 december 2017.

1. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2017 van de gemeente Nuth is het Initiatiefvoorstel Nuinhofbuurt aan de orde geweest. In het besluit werd het college opgedragen in overleg te treden met alle bewoners van de Nuinhofbuurt (eigenaren van woningen / Wonen Zuid én particuliere woningeigenaren) om aan de hand van een op te stellen inventarisatie van problemen een plan van aanpak op te stellen en over de financiële gevolgen de raad vóór de begrotingsvergadering te informeren. Tijdens het debat werd door de wethouder aangegeven, dat de datum vóór de begrotingsvergadering niet haalbaar was, maar hij deed de toezegging een overleg in november / december 2017 met alle bewoners van Nuinhofbuurt te zullen beleggen.
De toezegging van de wethouder was voor de coalitie voldoende en maakte volgens hen het Initiatiefvoorstel overbodig. De Coalitie stemde tegen en de oppositie vóór het Initiatiefvoorstel. De stemverhouding was 7 – 7, waardoor het voorstel opnieuw aan de orde is geweest tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 26 september 2017.

1.1 Waar was de toezegging van 13 juli 2017 van de wethouder op gebaseerd, dat hij erin zou slagen in november/ december overleg te kunnen voeren met alle bewoners van de Nuinhofbuurt?
1.2 Welke concrete stappen heeft de wethouder intern binnen de gemeente en extern in de richting van Wonen Zuid gezet tussen 13 juli 2017 en 26 september 2017 om zijn toezegging waar te kunnen maken?

2. Op 26 september 2017 is het Initiatiefvoorstel opnieuw voorgelegd aan de raad van de gemeente Nuth. De bewoners van de Nuinhofbuurt waren massaal aanwezig tijdens de raadsvergadering. De raad nam bij de stemming unaniem het Initiatiefvoorstel aan en de wethouder zei toe aan de raad om het Initiatiefvoorstel uit te voeren. Zich richtend over de hoofden van de Raad naar de aanwezige bewoners van de Nuinhofbuurt deed hij de uitspraak in november / december 2017 te zullen overleggen met alle bewoners van de Nuinhofbuurt.

2.1 Welke concrete stappen heeft de wethouder intern binnen de gemeente en extern in de richting van Wonen Zuid gezet tussen 26 september 2017 en begin december 2017
van Wonen Zuid om zijn toezegging waar te kunnen maken?
2.2 Welke intensivering is door de wethouder op gang gebracht, intern en extern (Wonen Zuid) om de datum én de inhoud van de toezegging te zullen halen?
2.3 Welk eigen boodschap heeft de wethouder als wethouder van alle inwoners van Nuth voorbereid, los van de te leveren inbreng van Wonen Zuid?

3. In de Memo aan de Raad van 6 december 2017 kondigt de wethouder – kort gezegd – aan, dat hij de datum van het toegezegde overleg niet haalt i.v.m. de complexiteit van de problematiek en de hiermee gemoeide tijd bij Wonen Zuid. Niet de wethouder maar Wonen Zuid zal vóór de Kerst een uitgebreide informatiebrief sturen.

3.1 Realiseert de wethouder zich, dat niet Wonen Zuid, maar hij als wethouder toezeggingen heeft gedaan aan alle bewoners van de Nuinhofbuurt?
3.2 Aan welke bewoners van Nuinhofbuurt zal Wonen Zuid de aangekondigde informatiebrief aanbieden, alleen aan de huurders van Wonen Zuid?
3.3 Heeft de wethouder eigenhandig dus geen brief gestuurd aan de bewoners van Nuinhofbuurt? Bij nee. Hoe denkt u, dat dit door de bewoners wordt ervaren?
3.3 Kunt u zich voorstellen dat de buurtbewoners het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden door de gemeente en dat u hun problemen niet serieus neemt?
3.4 Hoe vaak heeft de wethouder persoonlijk contact gehad met de bewoners van de Nuinhofbuurt, heeft u bewoners persoonlijk bezocht?
3.4 Heeft de wethouder ook de indruk, dat hij toezeggingen aan de raad heeft gedaan zonder een adequate aanpak vanuit de gemeente en zijn rol als wethouder in dit ingewikkelde proces achter de hand te hebben?
3.5 Is de wethouder bereid vóór het einde van dit jaar alsnog een informatieavond voor alle bewoners van de Nuinhofbuurt te organiseren, want vóór de Kerst zal Wonen Zuid een uitgebreide bewonersbrief hebben verspreid? Er zal dus genoeg stof voor discussie zijn.

Joost Geurts,
PvdA