Coalitie Beekdaelen bekend

Door Richard Griffijn op 11 januari 2019

Vandaag hebben wij, samen met CDA Beekdaelen, Vernieuwingsgroep Beekdaelen en GroenLinks Beekdaelen tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat wij samen de kar gaan trekken in Beekdaelen.

Dat betekent echter niet dat de partijen die nu de oppositie gaan vormen in Beekdaelen (Beekdaelen Lokaal, VVD en D66) buiten spel staan. In tegendeel, zo bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering:

Alle partijen hebben zich unaniem verbonden aan het raadsprogramma en geven hiermee een raadsbrede opdracht aan het nieuwe college van Beekdaelen om te komen tot een uitvoeringsprogramma dat recht doet aan de ambities van de gemeente en de wensen van onze inwoners.”

Inmiddels zijn ook de besprekingen om te komen tot een college van burgemeester en wethouders Beekdaelen in volle gang. Voor de invulling van het wethouderschap wordt niet alleen gekeken naar kennis en ervaring van de beoogde kandidaten maar ook naar een zo breed mogelijk draagvlak in alle kernen. Het is de verwachting dat de kandidaten die samen het college van Beekdaelen gaan vormen, in de eerstvolgende raadsvergadering, op 22 januari aanstaande, worden benoemd.

Samen maken wij Beekdaelen

Met hartelijke groeten,

Richard Griffijn

Richard Griffijn

Richard Griffijn

Stationstraat 208 6361 BH  NUTH

Meer over Richard Griffijn