9 januari 2017

Beste leden van de afdelingen Onderbanken, Nuth en Schinnen

De besturen van de afdelingen ONS (Onderbanken, Nuth en Schinnen) nodigen alle leden uit voor de opheffingsvergadering van de afzonderlijke afdelingen Nuth, Schinnen en Onderbanken en de oprichting van  een nieuwe afdeling die het grondgebied van de nieuwe heringedeelde gemeente bestrijkt.
Dit zal gebeuren op donderdag 9 februari 2017 in het bezoekerscentrum Roode Beek, aan de Voeegelstang 1 in Schinveld.

De opheffingsvergadering van de afdelingen Nuth, Schinnen en Onderbanken,  vindt om 20.00 uur plaats in verschillende lokalen van het bezoekerscentrum.
Agenda:

 1. Openingen door de betreffende afdelingsvoorzitter.
 2. Eventuele mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslagpenningmeester over afgelopen periode.
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Rondvraag
 7. Opheffingsbesluit

 

 

Oprichtingsvergadering afdeling ONS om 20.30 uur in bezoekerscentrum Roode Beek Agenda:

 1. Verwelkoming door voorzitter gewest Limburg dhr. Jacques Costongs in het bijzijn van Jasper Kuntzelaers, medewerker landelijk partijbureau.
 2. Verslag van de opheffingsvergadering door de afdelingsvoorzitters Jef Dekkers van Onderbanken, Jo Schoonbrood van Schinnen en Huub Kockelkoren van Nuth.
 3. Verkiezing nieuw bestuur. De huidige besturen willen een nieuw fris en jong bestuur voor de nieuwe afdeling ONS en zijn in principe niet beschikbaar voor het nieuwe afdelingsbestuur ONS. Leden kunnen zich tot aan het agendapunt kandidaat stellen. Een dringende oproep meld je aan als kandidaat bestuurslid! Voor informatie kun je bij huidige afdelingsbestuursleden terecht!
 4. Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter.
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Planning nieuwe vergadering.

 

De drie PvdA- afdelingsbesturen  van Nuth Schinnen en Onderbanken